Czekając z dziurami na słońce

OBORNIKI. Spacerując po płycie obornickiego rynku można zauważyć, że kilkanaście, a może i więcej kostek brukowych zostało mocno obluzowanych. Cześć z nich zginęła a cześć się chwieje. Podobny problem z kostkami bruku zaistniał na ulicy Ogrodowej. Podążając tym tropem znaleźliśmy też kilka całkiem sporych dziur pozimowych w jezdniach różnych ulic. 

Poproszony o komentarz burmistrz Bogdan Bukowski wyjaśnił: – My także dostrzegamy ten sam problem. Czekamy jedynie na poprawę pogody, aby dokonać bieżących napraw. Nie można asfaltować w czasie deszczu a i stabilizowanie bruków też traci sens, gdy leje deszcz. 

Gdy wyjrzy słońce wykonawcy mają ruszyć z naprawami. Jedna z firm przyjedzie poprawiać w ramach gwarancji bruk na rynku aż z odległego Podhala.  

Podobne artykuły