Tropiciele niebezpieczeństw

OBORNIKI. Radny Marek Lemański potrafi czasem nieźle zaskoczyć słuchaczy jakimś przedziwnym spostrzeżeniem. Ostatnio doniósł w czasie sesji rady miejskiej Obornik, że drzewa rosnące na terenie osiedla Leśnego są niebezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców. Wysłana dla świętego spokoju przez gminę komisja doniesienia nie potwierdziła. 

Radny przebił jednak swym odkryciem nawet kolegę radnego Cyranka Waldemara, który kiedyś twierdził, że bardzo niebezpieczna dla zdrowia i życia jest fontanna na rynku. Czekamy teraz, aż nasi tropiciele zagrożeń wykryją jakieś kolejne niebezpieczeństwo, aby o nim szybko donieść. 

Podobne artykuły