Recytowali utwory patronów

POŁAJEWO. W środę 2 kwietnia uczniowie klas I-III z gminy Połajewo mogli popisać się swoimi umiejętnościami podczas corocznego gminnego konkursu recytatorskiego. W szranki stanęły dzieci z trzech grup wiekowych, które przybyły do sali Gminnego Ośrodka Kultury ze szkoły im. Arkadego Fiedlera w Połajewie oraz szkoły im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie z oddziałami w Krosinie i Tarnówku. Organizacją całego przedsięwzięcia zajęły się nauczycielki ze szkoły w Połajewie Aleksandra Bielejewska i Małgorzata Spiżewska. 

Na widowni zasiedli rówieśnicy wytypowanych do udziału w konkursie najlepszych recytatorów, którzy gorącym dopingiem wspierali poczynania swoich kolegów. Przed uczestnikami konkursu stało niełatwe zadanie: musieli wyrecytować z pamięci dwa teksty – jeden obowiązkowy i drugi dowolny, oba pochodzące z dorobku twórczego szkolnych patronów, Makuszyńskiego i Fiedlera. O ile nauka wybranych strof z „Przygód Koziołka Matołka” przychodziła dzieciom łatwo, o tyle fragmenty trudnej prozy Fiedlera przysporzyły maluchom wiele trudności. Efekt tych wysiłków zadziwiłby niejednego gimnazjalistę – pierwszaki bez zająknięcia recytowały skomplikowane zdania z powieści patrona połajewskiej podstawówki, a drugo- i trzecioklasiści popisywali się znajomością bardzo obszernych fragmentów prozy. Już za samo zapamiętanie tak długich tekstów należały się dzieciom dodatkowe punkty i jury w składzie: Karina Schubert pedagog szkolny, Joanna Sobkowiak starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej i Miłosława Nowicka główny instruktor GOK-u nie omieszkało uwzględnić długości zapamiętanych fragmentów w swoich ocenach. Poza tym oceniano: intonację, tempo, warunki głosowe i pamięciowe opanowanie tekstu.

Ostatecznie wyniki w każdej z grup wiekowych wyglądały następująco: KLASY I 1.miejsce – Mateusz Krzyżanowski, 2.miejsce – Angelika Łukaszewska, 3.miejsce ex aequo – Malwina Trafas i Patryk Piotr; KLASY II 1.miejsce ex aequo – Daria Bąk i Bartosz Jabłoński, 2.miejsce – Jagoda Trafas, 3.miejsce ex aequo – Izabela Bukowska i Katarzyna Staniszewska; KLASY III 1.miejsce – Michał Kunysz, 2.miejsce ex aequo – Agnieszka Rembacz, Oskar Jerzyk i Bartłomiej Nowacki, 3.miejsce – Natalia Siejakowska.

Podobne artykuły