Wizyta darczyńców

POWIAT OBORNICKI. W dniach ostatnich dniach marca powiat obornicki odwiedzili Petra i Dieter Jungclaussen z Julich koło Aachen, którzy od wielu lat gromadzą pełnowartościową odzież, często z nieoderwanymi jeszcze etykietami. Starannie ułożoną w workach przesyłają również do Rogożna i Objezierza. Przesyłkę opłaca Wolfgang Eckert z Gelsenkirchen, także starający się pomóc Polakom.

Nadchodzące do szkół dary są później rozdzielane przez pedagoga szkolnego wśród  rodzin znajdujących się w trudnym położeniu materialnym. Państwo Jungclaussen zwiedzili Rogożno. Zostali tam przyjęci w Muzeum Regionalnym im Wojciechy Dutkiewicz, gdzie powitali ich burmistrz Bogusław Janus i  kierownik ośrodka Monar w Rożnowicach Marek Stefaniak. Na zakończenie swojej podróży zwiedzili Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu.

Wolontariuszom z Julich słowa podziękowania złożyli wicedyrektor  Iwona Zając, pedagog szkolny Edyta Mikołąjczak i  dyrektor Roman Ostrowski. Podziękowała im i młodzież a Paulina Kukuła, Arleta Solarska, Marta Stachowiak i Kamil Kudłaszyk z Technikum Hotelarskiego oprowadzili gości po szkole, pałacu i parku.

Podobne artykuły