Uczyła księdza pacierza

OBORNIKI. Emerytowana naczelnik wydziału urbanistyki, choć nadal w nim pracująca na umowę zlecenie, Anna Marchewka wyjaśniała podczas ostatniej sesji rady miejskiej Obornik przyczynę uchylenia przez wojewodę części uchwał rady dotyczących zmian w planie zagospodarowania rejonu ulic Cmentarnej i Brzozowej w Rożnowie. Wojewoda uchylił uchwały, ponieważ radni nie przegłosowali we właściwym czasie wysokości stawek stawek planistycznych na ów rejon. 

Niewtajemniczonym najogólniej wyjaśniamy, że jest to procent kwoty, jaką zapłacą gminie osoby, sprzedające tam działki dzieląc się w ten sposób z nią zyskiem. Waleria Liczak najwyraźniej także należała do niewtajemniczonych, ponieważ w ostrych słowach strofowała urbanistkę za złą pracę i opieszałość. Tu trzeba wyjaśnić, że pani Anna Marchewka jest profesjonalistką o wielkie wiedzy i precyzji w działaniu. Zna sprawy związane z urbanistyką i gospodarką gruntami gminy Oborniki jak mało kto i dlatego pomimo emerytury nadal służy swą wiedzą. 

Pewnej swej nieomylności radnej wyjaśniła, że problem powstał nie z jej winy, ale leży on po stronie radnych. Waleria Liczak nie chciała ustąpić pomimo śmiechu na sali i zapewnień kolegów, że się głęboko myli. Można tę zabawną scenkę obejrzeć na naszej stronie www.oborniki.com pl. 

Podobne artykuły