Prawa wieczyste w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Podczas ostatniej sesji rady gminy Ryczywół rajcy przegłosowali kilka uchwał.  Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 rok. Nowy dyrektor placówki w zasadzie podsumował to, czego dokonał były już dyrektor W.Zieliński. Przedstawił również radnym kalendarz imprez kulturalno-oświatowych na rok 2008, w którym zawarto nie tylko imprezy organizowane przez GOK, ale również wszelkie wydarzenia kulturalno-oświatowe i sportowe zaplanowane na terenie gminy a realizowane przez inne organizacje społeczne.  

Radni podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uchwała ucieszy tych, którzy do tej pory byli użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albowiem teraz mogą wystąpić o prawo własności tych obiektów. Według uchwały bonifikata dla osób fizycznych wyniesie 50%, a 90% jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ustalenie przez radę gminy dodatkowej bonifikaty umożliwi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności m.in. spółdzielni mieszkaniowej i innym podmiotom nie będącym osobami fizycznymi. 

Podobne artykuły