Towarzystwo miłośników Obornik ma już prezesa

OBORNIKI. W miniony czwartkowy wieczór, w bibliotece  przy  ul. Kopernika, spotkała się grupa osób, którym sprawy naszej miejscowości leżą na sercu. Postanowili utworzyć Towarzystwo  miłośników ziemi  obornickiej. Przyjęto statut i inne dokumenty niezbędne do rejestracji stowarzyszenia. 

Towarzystwo ma zamiar zajmować się gromadzeniem i upowszechnianiem informacji historycznych, opieką nad miejscami pamięci, zabytkami i pamiątkami oraz organizacją imprez i promowaniem lokalnych twórców. W statucie zapisano wiele zadań o wymienionych zamierzeniach. Stowarzyszenie otwarte jest na współpracę z każdym komu drogie są sprawy Obornik i okolic. 

Pierwszym prezesem Towarzystwa został Marek Garczewski a jego zastępcą Grzegorz Jankowski. Chętni do działania w Towarzystwie mogą zgłaszać się w bibliotece.

Podobne artykuły