Podziękowali za śpiew

POŁAJEWO. W poniedziałek 25 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Śpiewu im. Św. Cecylii w Połajewie, Chór istnieje już od 113 lat, a aktualnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie. Zebranie wyborcze, które według regulaminu odbywa się co cztery lata, miało miejsce więc, podobnie jak próby chóru, oczywiście w GOK-u. 

Wśród spraw poruszanych w toku zebrania znalazły się sprawozdania prezes Ireny Erdmann i dyrygenta Bogdana Garsteckiego z działalności Towarzystwa za miniony rok. Przedstawiciele władz chóru nie zapomnieli podziękować za współpracę wójtowi, kadrze GOK-u i sponsorom. Zebranie prowadził wiceprezes Stanisław Sroka. W trakcie spotkania wybrano nowy zarząd, a raczej przedłużono na następną kadencję stanowiska dotychczasowych członków zarządu chóru. 

Wybrana została natomiast nowa komisja rewizyjna, w skład której weszli: Maria Garstecka, Józef Bukowski i Marian Garstecki. Chórzyści zaplanowali również zadania na następny rok działalności artystycznej, a że w Połajewie i poza granicami miejscowości działają bardzo aktywnie, występów Cecylii w 2008 roku nie zabraknie. Ważnym i wzruszającym momentem zebrania walnego było podziękowanie za dotychczasową współpracę dwojgu chórzystów. 

Janina Poznań i Alojzy Łucjan, bo o nich mowa, są zasłużonymi druhami od wielu lat, ale z racji wieku i stanu zdrowia postanowili na własne życzenie przejść w poczet tzw. honorowych członków chóru. Warto nadmienić, że pani Janina posiada złotą odznakę PZCHiO, wysokie dla chórzysty odznaczenie branżowe, zaś pan Alojzy jest posiadaczem złotej odznaki z laurem PZCHiO, a jego staż w chórze św. Cecylii wynosi ponad 50 lat. Prezes wraz z dyrygentem wręczyli zasłużonym chórzystom wiązanki kwiatów i w rytmie oklasków pozostałych członków Towarzystwa podziękowali im za wspólny śpiew oraz poświęcenie dla sztuki. 

Podobne artykuły