Nowa strategia na przetrwanie?

OBORNIKI. Podczas ostatniej sesji rady powiatu Bogdan Andrzej Jeran przedstawił  zebranym nową strategię powiatu obornickiego. Wedle jego słów, wydatki inwestycyjne będą kierowane głównie na szpital i oraz o połowę mniejsze środki zostaną przeznaczone na drogi. Jeszcze mniejsze kwoty pieniędzy pójdą na oświatę. 

W strategii nadal funkcjonuje budowa sali sportowej przy obornickim zespole szkół zawodowych. – Szkoła ma pełną dokumentację, powiedział B.A. Jeran, ale straciła ona swą ważność po dwóch latach. Obiecał jednak, że będą posługiwać się nadal tą starą i nieaktualną dokumentacją – bo nie mamy żadnej pewności, że budowa sali będzie kontynuowana. 

Wprowadziło to w zdumienie kilku radnych, którzy w kuluarach nazwali taką strategię, „strategia ruchów pozornych”.  – Będziemy budować, ale raczej nie. – Można dzięki niej przetrwać kilka miesięcy w spokoju udając, że ktoś się za coś zabiera. To dwa zdania wynotowane z wielu, które można było o strategii usłyszeć.

Podobne artykuły