Interpelacja warta miliony złotych

POWIAT OBORNICKI. Podczas ostatniej sesji rady powiatu radny Edmund Kuźniak złożył interpelację, by powiat pozyskał od zarządu województwa szpital w Miłowodach, wyremontował go a następnie utworzył w nim dom starców. Według naszych szacunków szpital wart jest co najmniej 13 milionów złotych a remont pewnie przekroczy siedem. 

Pytanie, czy powiat obornicki znajdzie w swym budżecie na ten cel 20 milionów, jest raczej pytaniem czysto retorycznym.

Podobne artykuły