Fundusze unijne dla Obornik

OBORNIKI. Najważniejszą inwestycją, na którą wstępny wniosek złożony był już na początku 2006 r. i który jest uaktualniany z uwagi na zmiany w procedurach wyboru projektów, jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej aglomeracji Oborniki. Występujące rozbieżności dotyczyły m.in. zasad przyznawania dofinansowania, które na obecną chwilę przygotowane i opublikowane zostały przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

W najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie konkurs, który pozwoli złożyć gminie Oborniki uaktualniony wniosek. Z uwagi na charakter projektu oraz wytyczne programowe, inwestycja ta ma być realizowana przez spółkę gminną – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Według władz Obornik jest to najwłaściwsze rozwiązanie, ponieważ koszty inwestycji będą niższe o wartość podatku VAT. Stanowi to kwotę kilkunastu mln złotych. Trzeba wiedzieć, że takie zmniejszenie kosztów inwestycji ma bardzo znaczący wpływ na późniejszą cenę odbieranych wybudowaną kanalizacją ścieków. 

Okres realizacji projektu potrwa przez lata 2008-2011 a termin rozpoczęcia uwarunkowany jest podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku gmina Oborniki może liczyć na ok. 60 % dofinansowanie inwestycji, której całkowita wartość wynosi ponad 50 min. Pozostałe środki, czyli ok. 20 mln zł będą pochodzić z budżetu gminy oraz z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obecnie trwają intensywne prace przygotowujące niezbędną dokumentację do złożenia wniosku. Pod względem przygotowania projektów budowlanych prace są bardzo zaawansowane, co może pozytywnie wpłynąć na ocenę i na szybką jego realizacją.

W przypadku czarnego scenariusza, bo i tak i trzeba założyć, planowane inwestycje będą realizowane mniejszymi zakresami z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy, która będzie musiała sama sfinansować tak kosztowne zadania.

W ostatnich tygodniach rozpoczęły się również nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej prognozy finansowej na lata 2007-2013. Można już składać wnioski w ramach Programu Regionalnego na infrastrukturę drogową. Gmina Oborniki złożyła wniosek na przebudowę mostu na rzece Warcie wraz z drogami dojazdowymi. Jest to kluczowy element komunikacji dla całego regionu, co zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania na jego realizację. Z uwagi na znaczny koszt inwestycji realizacja projektu zależeć będzie również od innych zewnętrznych źródeł finansowania, które uda się władzom pozyskać.

Podobne artykuły