Wielkopolski styl

KOWANÓWKO. Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku przystąpił do projektu "Wielkopolski Styl – Zabytki Wsi Kowanówko." Projekt został zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu a jego koordynatorem projektu jest Katarzyna Golibrocka. Zakończenie przewidziane zostało na maj 2008 roku. W projekcie uczestniczą uczniowie klas B, C, PP. 

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań i uwrażliwienie ucznia na kulturę, sztukę oraz ochronę zabytków wsi Kowanówko a także rozbudzenie u niego umiejętność postrzegania zabytku. Ważne jest tez nawiązanie emocjonalnych więzi z obiektem zabytkowym. Powyższe cele spowodują, iż uczeń zauważy zabytek w krajobrazie, będzie w stanie uświadomić sobie koniecznego zachowania tego obiektu w otoczeniu dla rodzinnej społeczności oraz dobrze pojętej kultury narodowej. 

Realizowany projekt pozwala stworzyć przestrzeń, w której uczniowie mogą odkrywać swoje pasje i uczyć się historii w ciekawy i atrakcyjny sposób. Wielu z uczestników projektu rozpoznaje w sobie ducha odkrywcy, badacza. Uczniowie zbierają z rożnych źródeł informacje na temat zabytków wsi Kowanówko, fotografują ważne zabytki w wsi oraz określają ich położenie na mapie. 

W sobotę 23 lutego uczniowie z Kowanówka, wystąpili z programem artystycznym w Poznaniu na XII Targach Edukacyjnych. Zespół taneczny „Ogniki” przedstawił dwa układy taneczne: „Cha-cha  i nie tylko” oraz taniec Rock and roll.  Były one przegotowane pod kierunkiem Krystyny Nowak.  Uczniowie wraz z opiekunami oglądali występy artystyczne innych uczestników targów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje multimedialne innych szkół. 

Podobne artykuły