Oborniccy sołtysi radzili

OBORNIKI. W minionym tygodniu naradzali się sołtysi ziemi obornickiej. W sali sesyjnej urzędu miejskiego pojawiło sie ponad 30 sołtysów z 43 osobowej reprezentacji wsi gminy Oborniki. 

Przewodnicząca stowarzyszenia sołtysów gminy Oborniki Irena Magdziarek odczytała sprawozdanie za rok miniony i opisała zadania na rok obecny. Wśród planów, ciekawym jest pomysł, by na użyczonej stowarzyszeniu przez urząd gminy tablicy ogłoszeniowej umieszczać na niej informacje historyczne o poszczególnych wsiach gminy, o ich dokonaniach artystycznych czy społecznych. W ten sposób będzie można przybliżyć wsie mieszkańcom miasta. Stowarzyszenie zwróciło się do ważnych osób w rządzie i sejmie w sprawie dodatku za staż pracy do rent dla sołtysów. Niestety nikt nawet nie odpisał. 

Sołtysi zwrócili się do poznańskiego KRUS o punkt filialny w Obornikach. Stamtąd także nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącej głosowano kolejne uchwały. Jedną z nich była podwyżka składki dla członków stowarzyszenia inną ustalenie okrągłych jubileuszy w służbie wsi dla sołtysów z co najmniej 10 letnim stażem.  

Ustalono, że kolejne dożynki będą w Wargowie nie w niedzielę, lecz w sobotę o czym piszemy w innym miejscu.  Turniej wsi odbędzie się w Kiszewie lub w Nowołoskońcu. Gdy doszło do ogólnej dyskusji Aleksandra Łukaszyk z Gołaszyna wnioskowała o doświetlenie jej wsi i skarżyła się na chuliganów niszczących znaki drogowe oraz hałaśliwą młodzież używającą narkotyków i zakłócającą ład i porządek. Renata Wąsowicz ze Słonaw dopytywała się terminy skanalizowania jej wsi. Ten temat, jak i temat doświetlenia interesował tez wielu innych. 

Na pytania odpowiadała Anna Rydzewska na przemian z Bogdanem Bukowskim. Wiceburmistrz zapewnił zebranych o przygotowaniach do zaplanowanej na przełom lata i jesieni wymiany oświetlenia na wsiach na energooszczędne a przy okazji dołożenia lamp tam, gdzie są potrzebne. Była tez mowa o równaniu dróg, budowie nowych i wszelkich sprawach inwestycyjnych. Obecny na sali komendant straży miejskiej robił notatki słysząc zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości, którymi podlegli mu strażnicy winni się zająć. Więcej szczegółów na temat narady sołtysów można uzyskać na stronie www.oborniki.com.pl. 

Burmistrz Obornik nie kryła satysfakcji z wysokiej aktywności mieszkańców wsi. Liczy na to, że ta będzie nadal rosła i gwarantowała, że mieszkańcy wsi doczekają się w możliwym do wykonania terminie spełnienia swych oczekiwań.

Podobne artykuły