Nowy skład rady muzeum

ROGOŹNO. Po upływie czteroletniej kadencji powołano nową Radę Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz przy Rogozińskim Centrum Kultury. Nie zmienił się skład ilościowy rady i nadal będzie w niej zasiadało 15 członków. Zmienił się jednak poważnie skład osobowy a poszczególnych kandydatów do rady zgłaszały trzy ważne gremia. 

Rogozińskie Centrum Kultury zgłosiło: Zdzisława Hinza, Radosława Lewandowskiego, Barbarę Hurnowicz, Wiesława Płotkowiaka, Jarosława Buszko, Władysława Ruksa i Przemysława Malinowskiego. Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, którego wkładu w kulturę miasta i regionu nie da się przecenić zaproponowało: Marię i Czesława Gruszkę, Ewę Mroczyk i Janinę Rutę. Ma też w radzie swoich przedstawicieli rada miejska. Zaproponowano czterech kandydatów w tym trzech z klubu opozycyjnego: Renatę Tomaszewską, Zbigniewa Nowaka i Romana Szuberskiego oraz jedną spoza rady – byłą dyrektor muzeum Lucynę Bełch. 

Podobne artykuły