Nowi urzędnicy

OBORNIKI. W ostatnim czasie odbywały się nabory na różne stanowiska w urzędzie miejskim. Do konkursu mającego wskazać nowego kierownika wydziału urbanistyki, geodezji i gospodarki gruntami zgłosiły się dwie osoby. Komisja wybrała panią Lidię Kizior – Kasprzak z Obornik. Na stanowisko specjalisty w zespole do spraw informatyzacji nie zgłosił się nikt. Udało się pozyskać jedynie referenta w tym wydziale. Z dwóch chętnych,informatyzacji nie zgłosił si enowny nabór pracowników na stanowiska nadal nie obsadzone.  komisja wybrała Rafała Klek z Obornik. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie w konkursie na stanowisko referenta w zespole radców prawnych. Dwie osoby zgłosiły swój akces do pracy na stanowisku referenta do spraw rozliczeń w wydziale inwestycji, ale obie wycofały swe oferty jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną, pomimo iż spełniały wymogi formalne. 

Łatwiej było znaleźć inspektora do spraw księgowości budżetowej w wydziale finansowym. Tam wpłynęły cztery oferty. Wybrano Joannę Lupa z Dąbrówki Leśnej. Burmistrz zdecydowała się na ponowny nabór pracowników na stanowiska nadal nie obsadzone. 

Podobne artykuły