Azbest trzeba zgłaszać do burmistrza

GMINA OBORNIKI. Trwają prace nad przyjęciem gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Głównym celem jest spełnienie obowiązujących wymogów prawnych, uporządkowanie oraz scentralizowanie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest oraz poprawę jakości środowiska na terenie gminy Oborniki. 

Do rzetelnego i pełnego opracowania tego programu niezbędna jest inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Dzięki działaniom informacyjnym przeprowadzonym przez większość sołtysów z terenu gminy do tej pory udało się zinwentaryzować wyroby zawierające azbest w poszczególnych miejscowościach. Niestety, mieszkańcy Obornik nie zgłaszają do Urzędu Miejskiego szacunkowej liczby wyrobów zawierających ten niebezpieczny minerał, a które znajdują się na ich posesjach a dotyczy to szczególnie pokryć dachowych. 

Właściciele nieruchomości, w których wykorzystywany był lub jest azbest, albo wyroby zawierające azbest, według przepisów mają obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji tych wyrobów (podaje się w niej między innymi rodzaj wyrobu – np. płyty azbestowo-cementowe – oraz jego ilość w metrach lub tonach). Jeden egzemplarz spisu trzeba złożyć u burmistrza, drugi zaś należy przechowywać przez rok. Co roku do 31 stycznia trzeba będzie dokonywać kolejnych inwentaryzacji. 

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości (domów, sklepów, hurtowni, itp.), wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Odpowiadają prawnie wobec osób trzecich za szkody mogące wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego ich własność. 

Gmina ma w planie zabezpieczać co roku pewne środki na pomoc finansową w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych. Ich demontaż i koszt wywozu będzie jednak spoczywał na właścicielach posesji. 

Na koniec warto przypomnieć, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej Polska ma być krajem wolnym od azbestu w budownictwie do roku 2032.

Podobne artykuły