Podarowano już ponad 10 ton żywności

GMINA OBORNIKI. 29 lutego rozpoczęła się na terenie gminy Oborniki XVI Świąteczna Zbiórka Żywności. Do 2 marca mieszkańcy miasta i gminy wspierali w tym przedświątecznym okresie najuboższe rodziny.

W specjalnie wyznaczonych i oznakowanych pojemnikach znalazła się żywność o długiej przydatności do spożycia np. cukier, olej, konserwy, dżemy, makaron, kasze. Przygotowano 99 paczek o łącznej wadze 600 kilogramów. Ilość zebranych produktów świadczy o dobrych i hojnych sercach mieszkańców. Produkty żywnościowe przekazane będą do szkół, a tam przydzielone najbardziej potrzebującym rodzinom.

Do tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności włączyło się 55 sklepów spożywczych z  terenu całej gminy, a akcji patronowała jak zwykle burmistrz Anna Rydzewska. 

Warto wiedzieć, że podsumowując wszystkie dotychczasowe zbiórki, zebrano 10.818 kg żywności, z których przygotowano 2060 świątecznych paczek. 

Za naszym pośrednictwem organizatorzy, czyli – Obornicki Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Hufca ZHP, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Biuro Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców oraz Gminne Stowarzyszenie Handlu i Usług serdecznie dziękują za cenną pomoc wszystkim mieszkańcom Obornik, którzy podczas robienia własnych zakupów nie zapomnieli o innych.

Podobne artykuły