Burmistrz w stolicy

OBORNIKI, WARSZAWA. Anna Rydzewska wróciła ze stolicy, gdzie była na spotkaniu z wiceministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem. Wśród omawianych tematów, był wniosek starostów, burmistrzów i wójtów o zwiększenie kompetencji i dochodów gmin i powiatów. 

Usłyszeliśmy po jej powrocie, że taki projekt istnieje. Jednocześnie trwa analiza zmian na mapie powiatów. Powiaty muszą być łączone w większe i silniejsze, choć bardziej prawdopodobna będzie ich likwidacja. Panuje osąd, że jeżeli niektóre funkcje przejmą miasta i gminy, społeczeństwo nie powinno odczuć ich braku. Zanim to jednak nastąpi planowane jest wprowadzenie jednomandatowych wyborów starostów. Starostowie wybrani imiennie przez wyborców być może poprawią kondycję zarządzanych przez siebie jednostek, jeśli nie, to znów czeka nas reforma administracyjna. 

Podobne artykuły