Samorząd nauczycielom

RYCZYWÓŁ.  W trakcie ostatniej sesji rady gminy Ryczywół przyjęto uchwałę dotyczącą udzielania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. W budżecie gminy przeznacza się coroczne środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, stanowią one 0,3% rocznego planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 

Pomoc ze środków funduszu zdrowotnego może być nauczycielom przyznana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, tzw. zasiłku zdrowotnego. Przyznanie i ustalenie wysokości tego świadczenia zależy od sytuacji materialnej nauczyciela, kosztów leczenia i przebiegu choroby. Wnioski składa się dwa razy do roku, w maju i październiku. Radni zaakceptowali brzmienie uchwały.

Podobne artykuły