Problem pani Agnieszki

OBORNIKI. Podczas lutowej sesji rady miejskiej Obornik Jacek Glapiak omówił wieloletni program gospodarowania zasobami lokalowymi. Sporządzenie takiego pięcioletniego programu jest obowiązkiem ustawowym a rada miejska miała go zatwierdzić lub odrzucić. Tu warto dodać, że gmina ma ogółem 34,5 tys. metrów kwadratowych lokali mieszkalnych o bardzo różnym standardzie, którymi zarządza PGKiM. 

Nim radni podjęli decyzję, Irena Madziarek w imieniu komisji budżetowej zaproponowała, aby zapisać w uchwale, że zezwala się burmistrzowi sprzedaż do 10 lokali rocznie. 

Na sesji gościła pani Agnieszka Roszyk starająca się o wielu lat o wykup wynajmowanego od gminy mieszkania. Cześć jej sąsiadów już wykupiła swoje lokale. Pani Agnieszka obawia się o kryteria, co do kolejności wykupu, jeśli chętnych będzie więcej niż owe 10 mieszkań na rok. Anna Rydzewska wyjaśniała jej, że – warunki określone przez radę dawno temu, dokładnie określają możliwości sprzedaży. Gmina nie jest jednak po to, by sprzedawać mieszkania. Mamy obowiązek dostarczania lokali. Musimy przecież płacić krocie za tych, którzy nie regulują czynszów w spółdzielni. Mieszkania są nam potrzebne. 

Problem pani Agnieszki istnieje. Gmina ograniczając ilość mieszkań do sprzedaży będzie musiała zawsze wybierać. Jeśli mieszkań może sprzedać 10, to co odpowie jedenastemu chętnemu, jeżeli i on spełni kryteria pozostałej dziesiątki? 

W kuluarach Andrzej Ilski wyjaśniał pani Agnieszce, że byłoby niesprawiedliwym, gdyby jeden obywatel musiał za ciężkie pieniądze budować sobie dom, lub kupować mieszkanie spółdzielcze a inny pomieszkawszy trzy lata w lokalu z zasobów gminy odkupił je za symboliczne kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. Pani Agnieszka pytała radnego, dlaczego nie sprzedawać ich mimo wszystko, skoro wiele mieszkań już tak sprzedano. 

W tym czasie w sali sesyjnej Anna Rydzewska przypominała, że według strategii rozwoju gminy trzeba będzie budować nowe lokale socjalne. – Pierwsze przymiarki zaczniemy już w roku 2009. Po dyskusji radni jednogłośnie przegłosowali program gospodarowania zasobami lokalowymi.

Podobne artykuły