Powrót figury

KOWANÓWKO. 21 lutego powróciła po dłuższej nieobecności w swojej kapliczce przy zbiegu ulic Przyjaciół Dzieci i Wrzosowej figura Najświętszej Marii Panny. Jej nieobecność była spowodowana drugą już renowacją w Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Kapliczka z figurą została ufundowana przez nieżyjącego już śp. Włodzimierza Kaczmarka, znanego i cenionego obywatela Kowanówka. Było to wotum dla upamiętnienia tragicznej śmierci w katastrofie budowlanej nieistniejącego już dziś budynku gospodarczego, jego małoletniego syna, powszechnie lubianego Pawełka Kaczmarka. 

Działka przy której stoi kapliczka przeszła w obce ręce, jednak grunt na którym stoi został wcześniej przekazany gminie Oborniki przez żonę fundatora. Figura stojąca przy zbiegu ruchliwych, ulic o nawierzchni gruntowej, poddana intensywnemu pyleniu oraz działaniu szkodliwych warunków atmosferycznych, wymaga dość częstych konserwacji tym bardziej, że wykonana jest z nietrwałego odlewu gipsowego. Pierwsza renowacja była wykonana w 2001 roku za kadencji sołtysa Tadeusza Kemnitza i zaangażowane w nią były środki samorządu wiejskiego. Obecnie takiej możliwości już nie było. 

Aby ratować figurę sprawę w swoje ręce wzięły dwie energiczne mieszkanki Kowanówka, panie Irena Słaba i Kazimiera Schelenz, które zmobilizowały grupkę innych osób i wspólnie zebrano potrzebne środki finansowe pozwalające na kolejną renowację figury. Demontażu i montażu oraz przewozu figury podjęli się Ryszard Słaby z Markiem Szczurkiem. Teraz pozostało jeszcze wyczyszczenie i odmalowanie całej kapliczki. Zainteresowani mówią, że trzeba będzie pomyśleć o nowej figurze wykonanej z odlewu żywicznego odpornego na niszczące warunki atmosferyczne lub osłonięcie obecnej figury szybą. Liczą na wsparcie tej inicjatywy przez miejscową radę sołecką. Dbałość o kapliczkę jest godna pochwały i uzasadnia ją fakt, że już wrosła w krajobraz. 

Podobne artykuły