Leader w gminie Oborniki

OBORNIKI. Inicjatywa Wspólnotowa LEADER została stworzona i zastosowana, jako swoisty eksperyment, jednak szybko znalazła wielu zwolenników i wyzwoliła ogromny potencjał w mieszkańcach wsi europejskiej. Obecnie jest szeroko stosowana w wielu regionach europejskich i przynosi widoczne rezultaty trwałego, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. W krajach starej Unii Europejskiej działają już 892 Lokalne Grupy w ramach 73 programów.

Pierwszy etap realizacji programu LEADER polega na zbudowaniu partnerstw, czyli Lokalnych Grup Działania (LGD) na terenach wiejskich. W tym celu 25 stycznia rada miejska w Obornikach podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Umożliwia to rozpoczęcie przygotowań do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

LGD przyjmie postać trójsektorowego partnerstwa łączącego w stowarzyszeniu przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego reprezentujących gminy Oborniki, Murowana Goślina i Ryczywół. Obecnie trwają prace związane z zawarciem porozumień. Przewidywane są spotkania z potencjalnymi partnerami oraz warsztaty z reprezentantami lokalnych społeczności. Ich zadaniem będzie wytyczenie celów dla Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu, który przyjmie LGD. 

Wszelkie projekty realizowane ze środków przeznaczonych na wdrażanie Lokalnej Strategii muszą być zgodne z zawartymi w niej wytycznymi. Członkami lub partnerami LGD mogą zostać podmioty publiczne, w szczególności gminy, powiaty, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury itp. oraz podmioty gospodarcze – przedsiębiorcy. Partnerzy społeczni to np. organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, fundacje, osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniami LGD. 

Podstawowym celem LGD będzie budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Tej inicjatywy nie da się przecenić. 

Podobne artykuły