Budowa ulicy Jesiennej

OBORNIKI. Gdy tylko starostwo powiatowe wyda gminie Oborniki pozwolenie na budowę rozpocznie się gruntowna przebudowa ulicy Jesiennej. Przetarg na realizację tej inwestycji odbył się 22 lutego i wygrała go firma „Budro” z Kiszewa. Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni, jako ciągu pieszo-jezdnego oraz placu do zawracania kończącego odcinek ulicy Jesiennej. 

Długość przedsięwzięcia to 925 metrów do miejsca połączenia z ulicą Objezierską. Całkowita powierzchnia działek objętych inwestycją wynosi 823,30 metrów kwadratowych. Ulica zostanie wykonana w nowoczesnej technologii z kostki brukowej betonowej koloru szarego na ciągu jezdnym, natomiast czerwonego na ścieżkach dla pieszych i rowerów. Jak zapewnia wydział inwestycji urzędu miejskiego, plac oraz ścieżka będą ograniczone krawędziami najazdowymi. Konstrukcja zjazdów i chodników (poza ścieżką)  wykonana będzie również z kostki brukowej. 

Odprowadzenie wody deszczowej z jezdni ulic zabezpieczy kanalizacja deszczowa oraz pochylenia podłużne i spadki poprzeczne. Woda opadowa uchwycona zostanie czterema studniami wpustowymi oraz kratkami liniowymi-przejazdowymi. Po zakończeniu prac ulica Jesienna dołączy do nowoczesnych ciągów komunikacyjnych i przestanie spędzać sen z powiek mieszkających tam osób. 

Warto tu jeszcze dodać, że cześć kosztów przebudowy ulicy wzięli na siebie sami mieszkańcy Jesiennej. 

Podobne artykuły