Zdrożał wywóz śmieci a może być jeszcze gorzej

GMINA RYCZYWÓŁ. Jedna z uchwał przegłosowanych podczas minionej sesji rady gminy Ryczywół dotyczyła maksymalnych stawek opłat za wywóz nieczystości i odpadów. Te stawki wszędzie od nowego roku wzrosły i to znacznie. 

W gminie za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika wynoszą teraz kolejno: za 110 l – 10,00 zł, 120 l – 10 zł, 240 l – 20 zł, 1100 l – 78,00 zł. Do wszystkich kwot trzeba dodać jeszcze VAT. 

Są to, jak wspomnieliśmy,  maksymalne stawki, których odbiorcy śmieci nie mogą przekroczyć. Za wywóz nieczystości ciekłych mieszkańcy Ryczywołu będą płacić od litra 15 zł + VAT. 

Warto wspomnieć, że od nowego roku nie można już wywozić samodzielnie odpadów komunalnych na wysypisko. 

W przypadku takich praktyk, mogłoby ono zostać nawet zamknięte. Jest jednak dobra wiadomość dla mieszkańców gminy. Na razie zgodnie z obowiązującymi przepisami może nadal funkcjonować międzygminne wysypisko śmieci w Sierakówku. 

Przewiduje się, że nawet do 2020 roku mieszkańcy korzystający ze wspólnego wysypiska gmin Połajewa i Ryczywołu nie są w stanie go zapełnić. Potwierdził to wójt Stanisław Pochyluk z Połajewa zaproszony przed sesją w Ryczywole na komisję rolnictwa i ochrony środowiska, która obradowała 18 lutego. 

Oznacza to, że na razie gmina Ryczywół nie będzie musiała korzystać z Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych koło Wągrowca, co byłoby dla mieszkańców droższe ze względu na znaczne koszty transportu. 

Nikt jednak nie jest w stanie zagwarantować, że do tego czasu nie ulegną zmianie przepisy. 

Podobne artykuły