Wielobój rezerwistów

BIEDRUSKO, OBORNIKI. W sobotę 16 lutego na strzelnicy na poligonie w Biedrusku odbył się V  Śnieżny Wielobój Żołnierzy Rezerwy Poznania i Wielkopolski. W zawodach udział wzięło  30 czteroosobowych drużyn.

Obornicki Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Wiarus” wystawił na zawody silną reprezentację w składzie  trzech drużyn. W szranki stanęli Marek Szczurek, Andrzej Pilarz, Marian Walachowski, Mariusz Roguszka, Robert Matelski, Stanisław Ślazyk, Jerzy Borowiak, Bolesław Gawryl, Michał Bartol Marek Zając, Tomasz Walkowiak i Marek Tomczak. 

Wszystkie obornickie drużyny zajęły przyzwoite miejsca, co świa- dczy o celnym oku i pewnej ręce oraz efektywnym szkoleniu strzeleckim prowadzonym przez obor- nicki klub.

Podobne artykuły