Stan bezpieczeństwa w gminie Ryczywół

RYCZYWÓŁ.  Wśród tematów ostatniej sesji rady gminy Ryczywól było sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna Gmina” za rok 2007. Przedstawił je kierownik rewiru dzielnicowych Gracjan Potocki. Wedle jego oceny w porównaniu z 2006 rokiem liczba przestępstw spadła z 77 zdarzeń do 51. 

W gminie w 2007 roku przeprowadzono 168 interwencji policyjnych. Według raportu, najbardziej zagrożonymi miejscowościami były Ryczywół i Lipa. Najwięcej w gminie odnotowano kradzieży – 8 i kradzieży z włamaniem – również 8. Poza tym jak wszędzie duże zagrożenie stwarzali nietrzeźwi kierujący. Zatrzymano ich 18 i wszczęto wobec nich postępowanie karne. 

Ogólna wykrywalność wszystkich przestępstw wynosi 71%. Ponadto wszczęto cztery postępowania w sprawie znęcania się nad rodziną. W 2007 roku według sprawozdania najbardziej popularnymi miejscami gromadzenia się grup młodzieżowych popełniających wykroczenia były: Plac 1-go Maja i os. Przyjaźni w Ryczywole. Po sprawozdaniu kierownika Potockiego radni wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007, które przedstawiła kierownik GOPS-u w Ryczywole Elżbieta Gawrońska. 

Kolejne sprawozdanie dotyczyło działalności Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Ryczywole, a przesłał je zebranym na sesji kierownik przychodni dr Zbyszko Kubisz. Reasumując jest bezpieczniej, ale nie jest tak, aby nie mogło być lepiej.

Podobne artykuły