Nagroda dla starosty

OBORNIKI. Podczas kolejnej sesji rady powiatu w dniu 26 lutego, radni zdecydują o przyznaniu staroście Wańkowiczowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

Tę extra gotówkę Wańkowicz odbierze za swe wybitne osiągnięcia w rozwoju naszego powiatu, kierowanie urzędnikami tak, by stanowili kryształowo czysty wzór dla wszystkich polskich urzędników, zdecydowanej poprawie wizerunku powiatu oraz za imponujące inwestycje stawiające nasz powiat za przykład dla innych powiatów. 

Piszemy o nagrodzie jako już pewnej, ponieważ starosta ma w radzie zdecydowaną większość i o nagrodę może być raczej spokojny.  Po wartej bez mała 80 000 złotych srebrnej limuzynie marki Skoda Super jest to kolejny dowód uznania dla naszego wspaniałego starosty. Warto też dodać, że nagroda starosty otwiera drogę dla nieco mniejszych nagród dla zastępcy i innych ważnych person pomagających mu we wspominanych sukcesach. 

Temu ważnemu aktowi będą się przysłuchiwać wśród licznie zaproszonych gości także komendanci straży, policji, szefowie i dyrektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej a także Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Po przegłosowaniu uchwały o nagrodzie dla starosty, wymienieni złożą sprawozdania za miniony rok dowodzące, iż nie tylko Wańkowicz miał sukcesy. 

Wstęp na imprezę całkowicie wolny a organizatorzy zapewniają ciastka i napoje ciepłe oraz zimnie. 

Podobne artykuły