Opłatek emerytów telekomunikacji

OBORNIKI. Stało się już niemal tradycją, że na początku roku w gościnnych progach restauracji Casablanka zbieraj a się emeryci i renciści Telekomunikacji Polskiej. Łączą ich wspomnienia o wspólnej pracy, wspólnych problemach i wspólnych dokonaniach. Lata pracy w tej samej formie były dostatecznie silnym spoiwem, by spotykać się nadal. Inicjatorem tych opłatków i spotkać jest Józef Nadolny opiekujący się grupą emerycką. 

On też zaprosił do Casablanki Annę Rydzewską i księdza Zbigniewa Urnego. Oboje złożyli emerytom życzenia noworoczne a potem było wspólne śpiewnie kolędy. Przełamano się opłatkiem. Burmistrz Obornik wręczyła każdej osobie drobny upominek a na zakończenie restauracja przygotowała wspólny obiad. Usatysfakcjonowani spotkaniem opłatkowym emeryci TP SA obiecali sobie kolejne w przyszłym roku.

Podobne artykuły