Aktywne kobiety

WRONKI. W dniach 10-11 stycznia w hotelu Olympic we Wronkach odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Stereotyp, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich”. 

W konferencji uczestniczyły animatorki życia społecznego na terenie gminy Ryczywół: Agnieszka Zawal, sołtys wsi Lipa i prezes Stowarzyszenia „Nasza Lipa”, Wiesława Figiel prezes UKS w Ryczywole oraz Marzena Otolińska sołtys wsi Radom. Każda z pań została zobowiązana do zaproszenia na udział w seminarium przedstawiciela lokalnych władz. I tak z zaproszenia aktywnych działaczek gminy do Wronek skorzystali: Maryla Koralewska wiceprezes Stowarzyszenia „Nasza Lipa”, Maciej Nowicki, radny i Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół a także panie sołtys wsi Gołaszyn i Maniewo z gminy Oborniki. 

Podczas dwudniowego seminarium podsumowane zostały efekty pracy nad projektem, który zrzesza kobiety działające na rzecz rozwoju i aktywności wsi. Podczas konferencji panie, zwane animatorkami dyskutowały nad swoją rolą w aktywizowaniu społeczności lokalnej, dowiadywały się jak rozwijać przedsiębiorczość w oparciu o lokalne zasoby i warunki, w grupach zajęły się również określaniem mocnych i słabych stron polskiej wsi. Zadaniem gości, zwanych Partnerami było rozstrzyganie problemów partnerstwa w społecznościach lokalnych i prezentowanie różnych koncepcji współpracy z działaczkami w celu poprawy jakości życia mieszkańców wsi. 

Dla animatorek działających w środowiskach lokalnych niezwykle ważna jest współpraca z przedstawicielami władz lokalnych, których łączyć ma jeden cel: rozwój polityki społecznej i promocja regionu. Stąd zaproszenia dla przedstawicieli władz gminy oraz zainteresowanie ich poprzez udział w seminarium programem i jego zadaniami.

Podobne artykuły