Wieczór z aniołami

OBORNIKI. 28 grudnia odbył się w Bibliotece Publicznej wieczór poetycko muzyczny Barbary Zielińskiej. Nie bez znaczenia było motto wieczoru brzmiące „Nad moim życiem czuwały anioły”. 

Pani Basia jest kolekcjonerką aniołów, która wraz z jej rysunkami wypełniły okazjonalną wystawę. Wiersze autorstwa Barbary Zielińskiej czytali jej przyjaciele – poeci z Towarzystwa Literackiego „Wędrowiec Poetycki”. Oprawę muzyczną zapewniła Zofia Pytel Fischbach oraz młodzież z obornickiego LO w osobach Joanna Gacek, Weronika Wrzeszcz i Jarosław Mączyński. Dalsza cześć wieczoru upłynęła przy kawie, piernikach i kolędach.

Podobne artykuły