W Połajewie na Trzech Króli

POŁAJEWO. W Święto Trzech Króli mieszkańcy Połajewa mogli przeżyć prawdziwą ucztę duchową. Dla tych, którzy zdecydowali się uczestniczyć we mszy św. o godz. 10.30 niedziela oznaczała spotkanie z muzyką chóralną. 

Podczas niedzielnej sumy oraz po mszy w ramach Koncertu Kolęd i Pastorałek, zaprezentowały się chóry należące do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego. Chórzyści zapewnili uroczystą oprawę Eucharystii, każdy z zespołów śpiewaczych uświetnił swym występem inną cześć mszy. 

Przed koncertem wszystkich zgromadzonych w świątyni powitał proboszcz ks. kan. Henryk Mucha. Koncert prowadziła Estera Serówka, dyrektor Domu Kultury w Ujściu, obecni byli przedstawiciele PZCHiO Oddziału Nadnoteckiego w Pile z prezesem Aleksandrem Korkowiczem na czele. Nie zabrakło Romana Chwaliszewskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, a prywatnie miłośnika tego typu imprez oraz wójta Stanisława Pochyluka. 

W czasie koncertu jako pierwszy zaprezentował swoje umiejętności artysta z Mołdawii rodem. Dymitr Harea, bo o nim mowa jest doskonałym i wszechstronnym muzykiem, który szczególnie umiłował grę na fletni Pana. Na tym niezwykle oryginalnym instrumencie wykonał brawurowo cztery polskie kolędy oraz amerykańskie Jingle Bells. Dymitr swoim występem wzbudził aplauz przybyłych do kościoła pw. Św. Michała Archanioła połajewian. 

Po tak efektownym początku publiczność oklaskami witała kolejnych wykonawców – Chór Con Passione z Wysokiej, Chór Echo z Rogoźna, Towarzystwo Śpiewu im. Św. Cecylii z Połajewa oraz Chór Męski z Wyrzyska. 

W wykonaniu chórów można było usłyszeć tradycyjne polskie kolędy, pieśni traktujące o Bożym Narodzeniu, jak i mało znane pastorałki. Duża różnorodność repertuaru, jak i odmienny wyraz artystyczny każdego z prezentujących się zespołów sprawiły, że półtorej godziny koncertu upłynęło szybko i niezwykle przyjemnie. Na zakończenie występu każdy chór otrzymał podziękowania z rąk prezesa PZCHiO oraz wójta gminy, kwiaty i pamiątkowe upominki wręczała w imieniu organizatorów Miłosława Nowicka. 

Zanim wybrzmiała wspólna pieśń wszystkich chórzystów, nastał czas podziękowań. Dziękowali organizatorzy, proboszcz i prowadząca, szczególne podziękowania należały się inicjatorowi przedsięwzięcia prezesowi Aleksandrowi Korkowiczowi. Po wyróżnieniach i słowach uznania dla wszystkich wykonawców przyszedł czas na wspólne wykonanie kolędy „Mędrcy świata”. Po udanym koncercie wykonawcy i zaproszeni goście udali się na zasłużony poczęstunek do Gminnego Ośrodka Kultury. Radosnym śpiewom i wymianie artystycznych doświadczeń biesiadników nie było końca.

Podobne artykuły