Segreguj, albo płać i płacz

OBORNIKI. Od nowego roku potężnie wzrosły opłaty za korzystanie ze środowiska. To pociągnęło za sobą kolosalną podwyżkę opłat za wywóz i składowanie śmieci. PGKiM będzie pobierać za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta: 9,09 zł za pojemnik 110 l, 9,98 zł za pojemnik 120 l, 16,86 zł za pojemnik 240 l i 40,38 zł za pojemnik 1100 l. 

Z terenu gminy: 11,55 zł za pojemnik 110 l, 12,81 zł za pojemnik 120 l, 21,38 zł za pojemnik 240 l i 46,80 zł za pojemnik 1100 l. 

Ceny są o 40% wyższe i jedynym sposobem obniżenie kosztów wywozu śmieci jest ich segregacja. PGKiM nie pobiera opłat za wywóz odpadów segregowanych. 

Opakowania PET, szkło czy papier można wrzucać do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników. Złom oddzielić od śmieci a tam gdzie to możliwe, kompostować odpady roślinne. W ten sposób do pojemników trafi jedynie to, czego nie można poddać recyklingowi. Pojemnik będzie się rzadziej zapełniał i mniej zapłacimy za jego wywóz. Segregacja opłaca się, więc nie tylko ze względu na troskę o zdrowe środowisko, ale i w trosce o domowy budżet. 

Do tego namawiała burmistrz Obornik, za naszym pośrednictwem, przez cały miniony kwartał. 

Podobne artykuły