Przyjęto nowy budżet Obornik

OBORNIKI. Ostatnia sesja minionego roku była sesja budżetową. Radni przegłosowali budżet gminy na rok 2008. Poprzedzająca ten fakt dyskusja dotyczyła szczegółów w planach inwestycyjnych. Jedni chcieli, by priorytet miała ta ulica, inni by tamta. Pomysłów było kilka w tym cześć nierealna. 

Proponowano miedzy innymi, aby gmina zabudowała drogę do nowych bloków w przedłużeniu ulicy Droga Leśna. Grunt w tym miejscu nie należy do gminy, co czyni tę inwestycję niemożliwą do wykonania. Może drogę wybudować za to spółdzielnia mieszkaniowa. 

Przykładem wspólnej inwestycji gminy i spółdzielni będzie budowa ulicy Pogodnej. – Już zawarliśmy w tej sprawie porozumienie, zapewnił radnych burmistrz Bukowski. 

W planach inwestycyjnych znalazły się nowe ulice na osiedlu Bielawy. Będzie też pobudowany ciąg pieszo jezdny i ulica Sosnowa w Kowanówku. Powstanie droga w Gołaszynie i koncepcja przebudowy ulicy Nadbrzeżnej. 

Przyszły rok będzie obfitował w inwestycje nie mniejsze niż miniony, a ten był dla gminy szczególnie dobry – powiedziała Anna Rydzewska. 

Waleria Liczak namawiała by wykonać jeszcze parę innych rzeczy drobniejszych biorąc na nie kredyt. – Nasza gmina jest zadłużona w bardzo małym stopniu. Warto pożyczyć więcej i więcej zrobić, namawiała Rydzewską. 

W odpowiedzi usłyszała – kredyty weźmiemy, ale na kanalizację, czy budowę wodociągów i to takie, gdzie można liczyć na umorzenia. Nie ma mowy o kredytach komercyjnych, bo są zbyt drogie. Nie chcemy tez sobie zamykać dogi do potrzebnych kredytów w przypadku uzyskania wsparcia Unii Europejskiej a nasze projekty przeszły już weryfikację.

Ostatecznie wobec nikłej opozycji budżet został przyjęty zdecydowaną ilością głosów, przy tylko jednym głosie sprzeciwu..

Podobne artykuły