Gmina dopłaci

OBORNIKI. Władze gminy podjęły decyzje o dopłacie do odprowadzanych do oczyszczalni ścieków. Do każdego metra sześciennego zrzuconych do kanalizacji nieczystości gmina dopłaci 67 groszy. Jest to o tyle dobra wiadomość, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podnosi od tego roku koszt odbioru nieczystości o 30%. 

Koszt metra sześciennego ścieków będzie kosztował 5,10 a z dopłatą jedynie 4,34 co stawia gminę wśród tańszych. Bez dopłaty wzrost cen za zaopatrzenie w wodę i za ścieki byłby tak znaczny, że trudno byłoby uzyskać nań akceptację społeczną. Przyczyną jest znacznie wyższa amortyzacja urządzeń przejętych przez spółkę po wykonaniu nowych przyłączy. Rosną też opłaty środowiskowe a to także nie pozostaje bez wpływu na ceny. Przy okazji warto dodać, że od tego roku woda będzie ok. 6% droższa i kosztować 2,54 zł za metr. 

Podobne artykuły