Wigilia emerytów

POŁAJEWO. We wtorek 18 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie oddziału gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Kilkadziesiąt osób zrzeszonych w kole przybyło w tym dniu do Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie, by złożyć sobie świąteczne życzenia i wspólnie pobiesiadować przy suto zastawionym stole. 

Na Wigilię związku przybyła Prezes Zarządu w Pile Teresa Lemańska, obecny był również wójt Stanisław Pochyluk. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć Antoniego Nowaka, zmarłego w listopadzie wieloletniego prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Prerii. Chwila zadumy była okazją do wspomnienia innych nieobecnych członków koła. 

Obecna prezes Kazimiera Nowaczyk w serdecznych słowach zwróciła się do zebranych życząc w wierszowanej formie wszystkiego co najlepsze na świąteczny czas. Następnie emeryci podzielili się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem tradycyjne życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności w nowym roku. Po życzeniach przyszedł czas na wspólny posiłek. Czas emerytom umiliły dzieci ze szkoły podstawowej w Połajewie w przygotowanych programie artystycznym, osnutym wokół wierszy ks. Jana Twardowskiego. 

Zebranie wspólnie śpiewali kolędy, a akompaniowała im była dyrektor GOK-u, obecnie jedna z aktywnych członkiń koła Grażyna Kuliberda. 

Podobne artykuły