Ważne przed zimą

POŁAJEWO. W toku obrad ostatniej sesji rady gminy Połajewo przyjęto uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Wśród wielu wymagań dotyczących m.in. postępowania z odpadami różnego rodzaju, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie oraz ogólnie pojętego porządku, w regulaminie znalazł się zapis w związku z porą zimową – bardzo na czasie. 

W paragrafie 6. można więc przeczytać, że właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, jeśli powstały w godzinach nocnych – w terminie do 7 rano, a jeśli powstały w godzinach 7-22 – w terminie dwóch godzin od momentu ich powstania. W przededniu zimy warto o tym pamiętać. 

Podobne artykuły