„Prokuratura to nie święta krowa”

OBORNIKI. Skończył się kolejny okres najmu przez inne podmioty lokali należących do zasobów gminy. Zmieniono umowy najmu i co najważniejsze stawki Urzędowi Skarbowemu, spółkom lekarskim i telekomunikacji. Radni zaakceptowali zmiany a jedynym wyjątkiem była Waleria Liczak, która zażądała także zmiany stawki prokuraturze. 

Sekretarz gminy Ewa Thiem wyjaśniła, że prokuratura płaci za lokale miesięcznie 850 zł netto i potrwa to do końca 2009, bo tak brzmi umowa. Radna wyraziła niezadowolenie słowami: prokuratura to nie jest święta krowa i powinna płacić więcej. Wiceburmistrz Henryk Łukaszewski zapewniał, że w roku 2009 będzie negocjowana kolejna umowa i prawdopodobnie nowa stawka.

Podobne artykuły