W Ryczywole ustalono wysokość podatków i opłat

RYCZYWÓŁ. Radni gminy przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2008. W tym roku cena ta określona przez GUS wyniosła 58,29 zł. Radni gminy Ryczywół sugerując się trudną jak zawsze sytuacją w rolnictwie obniżyli ją do 34 zł.

Radni przyjęli także następujące stawki  za ścieki bezpośrednio wprowadzane do kanalizacji – 2,76 zł/m netto oraz za ścieki odprowadzane do szamb (obliczane wg zużycia wody na osobę (80 l/dobę) lub wskazań wodomierza wg mnożnika 0,3 – 1,20 zł/m netto. 

Po dyskusji  przyjęto następujące stawki za wodę: za 1 metr sześcienny 2,07 zł a stawkę opłaty abonamentowej ustalono na 2,0 zł.  

Podobne artykuły