Opozycja po roku

OBORNIKI. Po roku działalności, 20 listopada odbyła się konferencja prasowa klubu radnych rady powiatu Porozumienie Samorządowo-Ludowe – opozycyjnego w stosunku do rządzącej powiatem koalicji. Udział w niej wzięli radni Krzysztof Paszyk, Paweł Bździak, Kazimierz Zieliński i Edmund Kuźniak. 

Otwierając konferencję radny Paszyk podkreślił dobrą atmosferę, która przyświecała pracom klubu przez miniony rok. Paszyk i jego koledzy podkreślali aktywność członków klubu, przejawiająca się wnoszonymi projektami uchwał. Radni odnieśli się także do upadłej niedawno idei powstania stacji dializ w Obornikach, którą zapowiadały władze powiatu od wielu miesięcy, jeszcze w poprzedniej kadencji i o czym piszemy w innym miejscu. Zarząd zrezygnował z tego, o co wcześniej zbiegał. Radny Paweł Bździak z ubolewaniem odniósł się także do braku dyskusji nad konieczną reorganizacją powiatowej oświaty.

Podobne artykuły