W Ryczywole być może powstanie stacja zakonu Joannitów

RYCZYWÓŁ. W marcu informowaliśmy o historycznej wizycie wnuka byłego właściciela majątku Łopiszewo, Erdmanna von Sierakowskiego, Christiana von Sierakowskiego i Wolfganga Eckerta – wielkiego orędownika współpracy i pojednania polsko-niemieckiego. Podczas oficjalnych rozmów z wójtem gminy Ryczywół Jerzym Gackiem zdecydowano o podjęciu działań w celu upamiętnienia cmentarza ewangelickiego w Ryczywole. 

Strona niemiecka zaproponowała również stworzenie na terenie gminy stacji medyczno-charytatywnej wspierającej ludzi starszych i chorych. Christian von Sierakowski podobnie jak jego ojciec i dziadek jest członkiem Zarządu Zakonu Joannitów – organizacji pozarządowej, która na terenie Niemiec i innych krajów europejskich wspiera służbę zdrowia. 

Od lat 90 organizacja ma swoje przedstawicielstwa też w Polsce m.in. na Pomorzu, Mazurach i Śląsku. Dotychczas nie powstała taka placówka w Wielkopolsce, co zauważył Christian von Sierakowski. Sentyment do ziemi ryczywolskiej oraz wspaniałe przyjęcie przez mieszkańców i władze Ryczywołu skłoniły gości do rozpoczęcia prac nad tym szczytnym projektem. Ponieważ ludzi potrzebujących na terenie gminy i powiatu jest wielu a służba zdrowia boryka się z licznymi problemami, propozycja wydała się jak najbardziej trafna. 

Podczas rozmów w Ryczywole strony znalazły wspólną płaszczyznę do dalszych działań, czego świadectwem było wysłanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Słupska w celu zapoznania się z funkcjonowaniem stacji Joannitów. Kolejnym krokiem współpracy było zaproszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Roberta Zimnego do Niemiec. 

W trakcie pobytu w Nadrenii (14-22 lipca) Christian von Sierakowski pokazał jak od strony organizacyjnej działają Joannici w Niemczech. Po wnikliwej analizie można stwierdzić, że na dzień dzisiejszy jest to niedościgniony wciąż dla nas wzorzec, będący wynikiem ponad 100 letnich doświadczeń. 

Pan Sierakowski zaprezentował gościowi cztery placówki, którymi opiekuje się na terenie podległego mu okręgu – stacje w Bergisch Gladbach i Wiehl oraz dom opieki całodziennej z hospicjum w Wiehl. Wszystkie budynki wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i ratowniczy a pracownicy etatowi i wolontariusze dysponują specjalistycznymi karetkami i pojazdami ratowniczymi. Bezpośredni system łączności z pacjentem pozwala na natychmiastową pomoc pielęgniarek i lekarzy. Pacjenci nawet w ciężkim stanie mogą czuć się swobodnie i bezpiecznie – na miejsce przez całą dobę dowożone są im potrzebne leki, posiłki i niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 

Pracownicy Joannitów robią wszystko, aby zniwelować wszelkie bariery wynikające z zaawansowanego wieku, chorób i dolegliwości. Goście z Ryczywołu byli pod wielkim wrażeniem funkcjonowania hospicjum w Wiehl – stworzono tam wyjątkowe miejsce, gdzie ciężko chorzy w spokoju i komfortowych warunkach mogą ze swoimi najbliższymi spędzić ostatnie chwile życia.  

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wydaje się dziś standardem europejskim – w przyszłości porozumienie między samorządem Ryczywołu a Joannitami, według pana Sierakowskiego, może dotyczyć i tej kwestii. Byłoby dobrze gdyby, choć część tych rozwiązań z zakresu pomocy zdrowotnej mogła zaistnieć na terenie nie tylko gminy, ale i całego powiatu obornickiego. 

Robert Zimny

Podobne artykuły