Oskarżony urzędnik starostwa zachorował

OBORNIKI. W minionym tygodniu miał się rozpocząć proces wysokiego rangą urzędnika Starostwa Powiatowego w Obornikach Wojciecha P., któremu Prokuratura Rejonowa w Obornikach postawiła zarzut wielokrotnego poświadczenia nieprawdy.  Zamiast radnego P., w sali Sądu Rejonowego stawił się jedynie adwokat oskarżonego. Przedstawił zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza panią Konieczną, potwierdzające jego 6-dniową niezdolność do pracy. 

Przewodnicząca składu sędziowskiego bardzo szybko zweryfikowała lekarkę i okazało się, że nie ma ona uprawnień lekarza sądowego.  W takiej sytuacji sędzia nakazała w ciągu tygodnia potwierdzić rzetelność zwolnienia przez jednego z lekarzy wyznaczonych przez sąd. Jak dowiedzieliśmy się w miejscu pracy urzędnika, dwa dni przed rozprawą informował on, że będzie przebywał na chorobowym ze względu na podwyższenie ciśnienia. 

Następną sprawę przewodnicząca zaplanowała na 10 września i należy mieć nadzieję, że do tego czasu ciśnienie Wojciecha P. już opadnie. 

Podobne artykuły