Bliski koniec budowy gimnazjum

RYCZYWÓŁ. Ryczywolskie gimnazjum jest bodaj największą i najkosztowniejszą inwestycją ostatnich lat. Do jej zakończenia brakuje juz proporcjonalnie do wykonanych prac niewiele i dlatego ojciec gminy zdecydował się na przyspieszenie budowy. 

Członkowie komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Rady Gminy zaakceptowali przedstawioną przez wójta Gacka propozycję zwiększenia środków na realizację tego planu. Była też akceptacja radnych na zwołanej w tym celu 25 lipca sesji nadzwyczajnej Rady. 

Po drugim przetargu na dokończenie budowy Gimnazjum, złożone oferty nadal przewyższyły kwotę środków zarezerwowanych w budżecie na ten cel. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen na tego rodzaju usługi oraz brak oferentów, wójt zaproponował radnym zwiększenie środków na przeznaczonych na gimnazjum. 

Po długiej dyskusji radni jednogłośnie zadecydowali o dołożeniu z nadwyżki budżetowej kwotę 100 000 zł na realizację tej inwestycji. Jak dowiedzieliśmy się od Jerzego Gacka wśród oferentów gotowych dokończyć gimnazjum są firmy w terenu naszego powiatu: Maxi – Star z Uścikówca i obornicka firma Begier z siedzibą w Jelonku. Będzie z nimi pertraktował. 

Podobne artykuły