59 tysięcy złotych na wyrównywanie szans

RYCZYWÓŁ. Placówki oświatowe gminy Ryczywół złożyły jeszcze w czerwcu bieżącego roku wnioski aplikacyjne do Kuratorium Oświaty o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku. Dofinansowanie otrzymała jedynie Szkoła Podstawowa w Ryczywole ale za to w kwocie 59.016 zł. 

Placówka ryczywolska będzie realizowała program „Dla każdego coś pożytecznego, czyli jak aktywnie i twórczo spędzać wolny czas". Na przedłożony programu składają się zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia. W jego realizacji weźmie udział 20 nauczycieli i 237 uczniów.

Podobne artykuły