Niemal wszyscy radni uczcili papieża

OBORNIKI. W związku z minioną niedawno drugą rocznicą śmierci Jana Pawła II radni powiatu obornickiego postanowili uczcić ją specjalną uchwałą przez aklamację. Jedyną osobą, która była temu przeciwna był Antoni Żuromski.

Pozostali chętnie i jednogłośnie poparli projekt i poprzez aklamacje uchwalili  poparli poniższe: W drugą rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II Radni Rady Powiatu Obornickiego składają hołd Jego pamięci. Ogromną spuściznę duchową, intelektualną i wzorzec moralny traktujemy jako jedno z największych dobrodziejstw współczesnego świata. W pamiętnym orędziu Jan Paweł II powiedział: „służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela.
W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, gdy była ona poddana najcięższym próbom”. Dlatego dziś chcemy złożyć zobowiązanie, że niezależnie od podziałów będziemy dążyć do urzeczywistniania wartości, które Wielki Papież wskazywał jako drogowskaz.

Podobne artykuły