Janina Borucka pokonała Walkowskiego

MANIEWO. Na wybory sołtysa w Maniewie przybyły 84 osoby spośród 325 uprawnionych do głosownia. To sporo w porównaniu z latami ubiegłymi. Po części wstępnej zgłoszono na urząd sołtysa prócz Andrzeja Walkowskiego jeszcze Zygmunta Sobczaka i Przemysława Pietrowiaka oraz Janinę Borucką.

Już w kuluarach można było usłyszeć, że ma ona największe szanse, bo czas wymienić sołtysa. Pani Janina Borucka otrzymała 31 głosów o trzy więcej od poprzednika i wygrała wybory. Pan Zygmunt dostał 23 głosy a pan Przemysław jedynie 2. Taki wynik wyborów nie był jednak niespodzianką. Sołtys się pewnie tego spodziewał bo poprosił o wsparcie radnych w osobach Marka Lemańskiego i Hanny Dziarmaga. Nie na wiele się to jednak zdało. Jak twierdzi Walkowski, – przegrałem, bo mnie władza nie lubi. Brzmi to nieco pokrętnie, gdyż głosowali mieszkańcy wsi a nie owa władza. Od mieszkańców Maniewa usłyszeliśmy nieco odmienną wersję, – nie głosowaliśmy na niego, bo dba tylko o własne sprawy.-  Nie głosowałem na Walkowskiego, bo zajmuje się tylko polityką, lub – tyle lat załatwia i niczego nie potrafi załatwić. Były też inne, jeszcze gorsze opinie, być może krzywdzące. W dniu seniora jaki zorganizowano w Maniewie można było usłyszeć od liderki „Maniewiaków” podziękowania za jego pracę. Podobne podziękowania otrzymał też od Anny Rydzewskiej, więc chyba nie bylo aż tak źle. Nową sołtys wspierać będzie rada w osobach: Paweł Jarusz, Krzysztof Frąckowiak, Urszula Stoińska, Zygmunt Sobczak i Małgorzata Żyła.

Największym problemem wsi jest znajdująca się tam baza transportowa firmy Anwil. Ich zdaniem potężne TIR-y niszczą im drogi, chodniki i zagrażają bezpieczeństwu. – Trzeba uciekać do rowów, gdy pędzą środkiem drogi, można było usłyszeć od mieszkańców Maniewa. Inna bolączka to czekająca na przebudowę droga a jeszcze innym, ciągnąca się wciąż sprawa bruku na bocznej drodze polnej „pożyczonego” na przebudowę ulicy Ogrodowej w Obornikach. Z tymi problemem, oraz pewnie jeszcze innymi będzie sobie musiała radzić nowa sołtys Janina Borucka.

Podobne artykuły