I już po wyborach sołtysów

GMINA OBORNIKI. 12 kwietnia zakończono po ponad trzech miesiącach wybory sołtysów i rad sołeckich w ostatnich miejscowościach, czyli Maniewie i Kiszewku. Wybrano 43 Sołtysów i nowe rady a nowością jest to, że od tego roku to właśnie sołtysi przewodniczą radom sołeckim. Kadencja „lokalnych liderów” potrwa od 2007 do 2011 roku.

Wybory w 28 sołectwach nie przyniosły zmiany na stanowisku sołtysa i osoby pełniące tę funkcję w poprzedniej kadencji zostały wybrane ponownie. W pozostałych 15 sołectwach, czyli w Bogdanowie, Bąblinie, Chrustowie, Gołaszynie, Kowanówku, Maniewie, Nieczajnie, Pacholewie, Popowie, Popówku, Przeciwnicy, Słonawach, Uścikówcu, Wymysłowie oraz Żernikach mieszkańcy wybrali nowych reprezentantów wsi. Znakiem czasu jest fakt, że na czele 12 sołectw stanęły kobiety.

Sołtysowanie to praca przede wszystkim społeczna, dająca duże możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości zrobić, ale stawiająca bardzo duże wymagania i zabierająca wiele czasu.

Sołtysi mogą zgodnie z ustawą uczestniczyć na zasadach określonych w statucie miasta i gminy Oborniki w sesjach Rady Miejskiej. Do kompetencji sołtysa oraz sołectwa należy rozpatrywanie spraw mieszkańców podejmowanie działań kulturalnych, z zakresu opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji, wypoczynku, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także realizowanie inicjatyw społecznych.

Zadania związane z rozwojem kulturalnym i podejmowaniem inicjatyw społecznych dobry sołtys wyznacza sobie sam. To od niego w dużej mierze zależy, czy za jego kadencji uda się np. odnowić starą, niefunkcjonalną już świetlicę, stworzyć plac zabaw dla dzieci, albo boisko, reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich, czy dawny zespół ludowy. Jak to najczęściej bywa, najwięcej zależy od człowieka.

Ważnym jest, by mieszkańcy pamiętali, że trzeba swojemu sołtysowi pomóc w pracy – bo bez zaangażowania innych będzie mu bardzo trudno cokolwiek we wsi zmienić.

Podobne artykuły