Festiwal talentów

ROGOŹNO.  Stowarzyszenie na rzecz osób z Zespołem Marfana oraz Emlers-Danlos zorganizowało w czasie do 3 kwietnia na terenie Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie trzy szkolne konkursy plastyczne. Opiekunem tych konkursów była Bożena Stępień. Pierwszy Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Witaminy to zdrowie i siła” miał na celu przede wszystkim promować zdrowy styl życia, wyrażać własne przeżycia uczniów poprzez twórczą ekspresję, wyrobić w nich prawidłowy nawyk żywieniowy oraz podnieść wśród młodzieży świadomość na temat odżywczych wartości owoców i warzyw.

W konkursie tym mógł wziąć udział każdy, kto był uczniem placówki, wykonał estetycznie pracę plastyczną dowolną techniką i w dowolnym formacie. Do zmagań konkursowych przystąpiło 25 osób i komisja w składzie: B.Stępień, A.Grabińska i M.Krzyśka przyznała trzy miejsca. Pierwsze przypadło w udziale – Łukaszowi Marchwiakowi, drugie – Kindze Wojtkowiak, a trzecie – Sylwii Borowiak.

Drugi Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” propagował wśród młodzieży zdrowy styl życia, rozwijał wrażliwość i myślenie plastyczne oraz wyrażał uczucia młodzieży, która dąży do tego. W tym konkursie wzięło udział 21 uczniów, którzy dostarczyli ciekawe prace wykonane różną techniką. Największym uznaniem cieszyła się forma collage, która prezentowała się dość nowatorsko. Komisja w składzie: A.Gruszczyńska-Ostrowska, A.Grabińska i M.Krzyśka oceniła wysoki poziom prac i przyznała trzy miejsca. Pierwszym może poszczycić się dwóch uczniów, bo przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca – Szymonowi Zygmuntowi i Edycie Zielińskiej, drugie miejsce zdobyła – Katarzyna Tomczak, a trzecie – Mareta Biegańska.

Ostatnim i chyba najtrudniejszym konkursem okazał się Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Mózg – miejsce nieznane, miejsce niezbadane”. Celem tej formy plastycznej było zachęcenie uczniów do zainteresowania się problematyką mózgu oraz podniesienie wśród młodzieży świadomości na temat wyzwań badawczych i zdrowotnych dotyczących działania i chorób mózgu. W konkursie wzięło udział 17 osób i komisja uhonorowała pięć z nich, przyznając równorzędne drugie i trzecie miejsce.

Pierwsze zdobyła – Alicja Głów, drugie – Beata Kopniewska i Natalia Zielińska oraz trzecie – Ada Szuberska i Amanda Gorzelak.

Podobne artykuły