Rower dla sołtysa

GMINA ROGOŹNO.  Według statutu sołectw, kampania wyborcza rad sołeckich i wyłaniania sołtysów jest ograniczona terminem i trwać może jedynie do końca maja.

Do tej pory wybory sołtysów odbyły się w Pruścach, Budziszewku, Rudzie, Słomowie, Gościejewie, Kaziopolu, Owieczkach i Garbatce. We wszystkich tych miejscowościach przez następne cztery lata funkcję sołtysów pełnić będą dotychczasowi sołtysi, czyli: Henryk Karaś, Zbigniew Nowak, Franciszek Szlaz, Jadwiga Kaczmarek, Ludwik Skibiński, Jacek Janka, Stefański i Tadeusz Czechowski.

Taki wybór dowodzi tego, że mieszkańcy gminy Rogoźno nie chcą zmian, ufają osobom sprawdzonym w niejednej sytuacji. Większość z nich pełni urząd nawet przez kilka kadencji. Najdłuższym stażem może poszczycić się sołtys Kaziopola Jacek Janka, który od 30 lat pełni swą funkcję i pełnić ją będzie nadal. W dowód uznania mieszkańcy wsi podarowali mu prócz kwiatów nowy rower, aby bez problemu mógł do każdego dojechać.

W podobnym tonie przebiegały też wybory w Gościejewie, gdzie bez kontrkandydata do wyborów stanął sołtys Ludwik Skibiński.- Nikt nie odważy się z naszym sołtysem zmierzyć, bo przegrałby już w przedbiegach. Nie ma tu drugiego takiego człowieka, to znaczy bezkonfliktowego, bezproblemowego, sprawiedliwego, nad wyraz uczynnego, który traktuje nas jak jedną wielką rodzinę – tak mówią o swoim sołtysie mieszkańcy Gościejewa. Nic więc dziwnego, że w zebraniu wyborczym wzięło udział 20% uprawnionych do głosowania a samo głosowanie było tylko formalnością. W sielski, biesiadny nastrój wyborców wprowadził zespół folklorystyczny „Gościnianka”.

Podobne artykuły