Rada za lustracją

OBORNIKI. Każda osoba publiczna urodzona przez 1 sierpnia 70 roku musi się zlustrować. Obowiązek ten dotyczy w samorządzie burmistrza, radnych, sekretarz i skarbnik gminy. Nie dotyczy on jednak zastępców burmistrza.

W sprawie obowiązku powiadomienia o złożenia wniosku o lustrację radni głosowali niemal jednogłośnie a wyjątkiem był Andrzej Ilski, który jako jedyny głosował przeciw. Damian Bukowski wstrzymał się od głosu, bo jak stwierdził, z uwagi na młody wiek problem lustracji go nie dotyczy.

Podobne artykuły