Pół tony żywności

OBORNIKI. Do 117 rodzin z gminy Oborniki trafią paczki z żywnością, które łącznie ważą 550 kg.

Taki jest efekt trwającej przez cały weekend Wielkanocnej Zbiórki Żywności. W poniedziałkowe popołudnie przygotowane paczki przekazane zostały do szkół, gdzie rozdzielone zostaną rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Całej akcji patronowała burmistrz Anna Rydzewska.

Organizatorzy, czyli Obornicki Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Hufca ZHP, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Biuro Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców oraz Gminne Stowarzyszenie Handlu i Usług serdecznie dziękują za cenną pomoc wszystkim mieszkańcom Obornik, którzy podczas robienia własnych zakupów nie zapomnieli o innych.

Zbiórka żywności była dowodem naszej wrażliwości na troski innych oraz postawy wobec niedostatku w domu bliźniego i solidarności. Do XIV zbiórki włączyła się również obornicka Straż Miejska.

Podobne artykuły